HovedsideVis alleRegistrer degSkriv egen meldingSkriv egen melding med lenke

Forslag om Mikroputt-klasse
USFs styre ved turneringssjef Hans-Inge Kongevold har lagt fram følgende forslag til behandling på årsmøte 31. mai i Kragerø.

Forslag til innføring av Mikroputt-klasse i BGP
Dette er en klasse for de som ikke fyller mer enn 9 år i løpet av BGP-sesongen. Miniputtklassen vil da bli for de som fyller 10 eller 11 år i løpet av sesongen.

Bakgrunnen for å innføre dette, er at det er naturlig å utvide premieringen for de yngste spillerne, og at denne klassen allerede er blitt innført på lokalt nivå. I omtrent 80% av alle turneringer har arrangørene en uoffisiell Mikroputtklasse, og siden det særlig er store turneringer som har en slik klasse, er det 90% av alle miniputter som har spilt i en turnering som er delt inn på denne måten. Vi vet derfor at en slik ny klasse vil fungere bra i turneringer.

Ved å innføre en nasjonal Mikroputt-klasse, vil disse spillene også kjempe om sammenlagtpremier og egne BGP-poeng. Dette vil føre til en mer rettferdig fordeling av premiering i BGP, da de fleste spillerne nå er unge miniputter.

Innvendinger mot en slik klasse er at dette blir en nasjonal konkurranse for barn som er to år yngre enn de som nå konkurrerer i Miniputt. Det kan også bli litt tøffere å komme inn som fersk i Miniputtklassen,

siden det ikke blir så mange andre ferske spillere der. Noen arrangører kan også ønske å ikke ha en Mikroputt-klasse.

Slik BGP-systemet virker vil likevel en Mikroputt-klasse i stor grad leve opp til mottoet om å skape vinnere uten å skape tapere. Fronten i forhold til barn som konkurrerer går ikke i BGP, men mer i NM for ungdom og lignende turneringer. I BGP får en aldri mindre enn 5 BGP-poeng og det kan være flere sammenlagtvinnere i klassen.

I mindre turneringer, hvor det mer sjeldent er Mikroputt-klasser, går det greit å la Mikroputt ogMiniputt spille i samme gruppe, men premieres hver for seg. Regelverket sier også i dag at det bør være en premiering for de yngste spillerne i Miniputt, så dette vil ikke bli stor forskjell.

Det forslås derfor å innføre en Mikroputt-klasse fra 2009 som en prøveordning.


Hans-Inge Kongevold (Wed Apr 30 14:08:04 2008)