Registrering for USF-sidene

Registrering skal bare foretas en gang. Når du er registrert vil du kunne bruke alle tjenestene på disse sidene.

Fullt navn, eller navnet ditt slik du pleier å skrive det. Det er dette navnet som vil komme som signatur under en artikkel du legger ut. Det vil eller bli brukt for å vise hvem som har har "gjort noe" på sidene.

Velg et brukernavn. Det er å foretrekke at dette bare består av bokstaver (uten norske tegn) og tall. Bruk noe som er lett å huske.

Oppgi en epostadresse du bruker. Denne vil ikke synlig for andre eller gitt til andre.

Etter at du har sendt inn dette skjemaet vil du få et passord tilsendt. Du bør bytte dette passordet til et som er lettere å huske.