HovedsideVis alleRegistrer degSkriv egen meldingSkriv egen melding med lenke

BGP deltagerne er blitt eldre
Figuren nedenfor viser fordeling av BGP-spillerne etter alder. Som en ser er økningen i deltagelse i år kommet fra de som er 10 år og oppover. Det er ikke lenger 8-åringer som utgjør toppen av deltagelsen, slik som i 2013. En fin forklaring på dette vil jo være at det er mange av de som begynte å spille BGP i 2013 har fortsatt.

Søylene skiller ikke mellom en spiller som deltar i 10 turneringer eller 10 spillere som deltar i en turnering. Men dette gir et riktig bilde av alderssammensetningen en kan forvente i en normal turnering.

Søylene er basert på antall starter og alder de oppnår i kalenderåret de spiller. (6 år tilsvarer de som normalt vil gå i første klasse, og så videre.) Søylene viser faktisk antall og ikke forholdsvis fordeling på det enkelte år, så de kan altså sammenlignes direkte. De som er 14 år eller eldre er tatt ut av oversikten, mest for å få en oversiktlig grafikk. Du kan klikke på bildet for å få hele tallgrunnlaget. Bilde
Hans-Inge Kongevold (Tue Dec 29 18:46:59 2015)