Kontakt oss!

 

 
 
 

Hvordan komme i kontakt med sjakkontoret, tillitsvalgte og hjemsiden?

|SJAKKONTORET| TILLITSVALGTE| HJEMSIDEN| BGP-RESULTATER

SJAKKONTORET
Svarer på spørsmål om sjakk i Norge. Kontoret er felles for USF og NSF. Post til komiteer og utvalg skal sendes via kontoret. E-post til kontoret blir lest daglig på hverdager, så mye info kan sendes som e-mail. Kontakt-info

TILLITSVALGTE
USFs tillitsvalgte finner Du oversikt over her. (Forbundsstyret)
Vi har adresser/telefoner til USF-kretser og lokallag også. Oppdateringen på disse er dessverre ikke 100%.

HJEMSIDEN
Feil og mangler, kommentarer og ting Du ønsker å få inn, kan sendes rett til redaksjonen. Foretrukket format er e-post, og særlig ved rettelser.
Vi har også laget et skjema som kan brukes for tilbakemeldinger (om ønskelig anonymt)  på hjemsiden.
Generelle spørsmål om sjakk og Internett kan også rettes hit.

Hans-Inge Kongevold 
Jutulveien 9, 1534 MOSS
Tlf 69 25 42 05 (p) 22 17 06 61 (j)
Fax etter avtale til 69 25 42 05 (PC/Faxmodem)
Fax jobb: 22176711

E-post: ikongevo@online.no

BGP-RESULTATER
Vi foretrekker å få disse sendt som e-post. Sendes da sammtidig til hjemside/BGP-ansvarlig og sjakk-kontoret. Altså sett både sjakkfor@online.no og ikongevo@online.no i TO-feltet.
Brukes fax eller post skal resultatene sendes sjakkontoret.
Se mer om innsending av BGP-resultater, dataformater osv.
BGP-resultater vi mottar i data-format blir lagt ut på hjemsiden; som regel samme dag vi mottar dem.
 

Slik finner du fram:
Nytt og gammelt
Hovedside
Oppdateringer
førsteraden
turneringer
Temasider
BGP/UGP
Boksiden
Jentesiden
USF
Terminliste
   E-post adresser
Sjakkontoret sjakkfor@online.no  Hjemside/BGP ikongevo@online.no  Leder USF Ole  Valaker OleJ.Valaker@stud.jbi.hioslo.no  Det er problemer med denne, mail en av de ovenstående isteden. 

[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]