Tilbakemeldinger på disse sidene

For å utvikle sidene ønsker vi opplysninger om hvem som besøker oss og hva Du ønsker deg av innhold. 

Vi besvarer henvendelser der det er naturlig. Synspunkter blir også lagt ut anonymisert under andres mening. Ønsker Du å "undertegne" meldingen din, så oppgi dette.  

Andres mening: (Noen innlegg vi har mottatt) 

Bare å sette bryterne nedenfor (med et museklikk) er nok. 
Skriv akkorat hva du mener i fritekstfeltet.

Jeg ser siden fra: 
Oppgis ikke 
Hjemme-PC 
Jobb/Skole osv 
Har begge muligheter 
Maskintype: 
Oppgis ikke 
Moderne Pentium/Win-95 
Enklere PC/Win 3.* 
Annen maskin 
Din alder: 
Oppgis ikke 
12 år eller yngre 
Mellom 13-19 år 
20 år eller eldre 
Kommentar
Skriv hva du vil i feltet nedenfor. (F.eks hva du savner på sidene, hva som er mest populært o.s.v.)

 
 

Du trenger ikke å fylle ut feltene nedenfor.
(Du vil da bli anonym. Vi mottar ikke navn/epostadresse likevel)
Ditt navn: 

Din epostadresse: