Klasseinndeling 2015

Mikroputt: Født 2006 eller senere
Miniputt: Født 2004 og 2005
Lilleputt: Født 2002 og 2003
Kadett: Født 1999 til 2001
Ungdom: Født 1989 til 1998

BGP-poeng blir tildelt spillerne i disse klassene etter skala 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6 og så 5 til alle andre deltagere. Er det mer enn 50 spillere i turneringen er skalaen 20-19-18.. og så 5 poeng til alle.
Er det en nybegynnerklasse, vil spillerne her normalt få 5 poeng i den klassen de tilhører etter alder.