Registreingskjema for Moss Schakklubs Ungdom

Navn
Adresse
Postnummer
Fødselsdato
Mobiltelefon
E-post
Skole
Kontaktonformasjon:
Internett: mossbarnesjakk.no
Facebook: Søk etter Moss SKU eller https://www.facebook.com/groups/197761627014465/
Hans-Inge Kongevold, leder: hans.inge.kongevold@gmail.com mob 95868495
Petter Haugli, instruktør: 95828743

Kontonummer: 0540.08.65134
Medlemsavgiften er kr 450,-. Dette inkluderer medlemskap i ungdommens sjakkforbund for hele året og spillekveldene våre på tirsdager/onsdager i høstsesongen.

Spillekveld: Onsdag 1800: Ramberg