BGP/UGP sesongen 1998
 

Aldri har det vært registrert flere spillere i miniputtklassen enn i år. Dette skyldes i hovedsak de nye reglene for tildeeling av BGP-poeng, men det har også vært en reell økning. I de eldre klassene er det en tilbakegang i aktivitet.

Figuren ovenfor gir et godt bilde av hvem det er som spiller BGP/UGP-turneringer. Av 771 deltakere var hele 491 miniputter. Det deltar altså 3 ganger så mange miniputter som lilleputter i BGP. 


Her ser du den samme oversikten fremstilt etter antall starter. Lilleputter gjør det litt bedre her, fordi de i gjennomsnitt spiller litt flere turneringer enn miniputter. Dette skyldes i hovedsak at det er mange miniputter som spiller bare en turnering, for rekorden i antall starter på en spiller ligger i miniputt; med 16!
Det er ikke sammenlignbare tall fra 1997 på grunn av endringen i tildeling av BGP-poeng, men en rask opptelling viser en faktisk økning på ca 100 starter i miniputtklassen. Totalt er det en tilbakegang, som du kan se mer om nedenfor.
 


I lilleputtklassen er det dessverre en tilbakegang i deltakelse. Den verste tilbakegangen er i antall starter med en nedgang fra 514 til 430. Derimot er det bare 18 færre spillere med.  Samme tendens er det i kadett; nesten bare 2/3 av antall starter i 97, men bare 14 færre spillere. 

I ungdomsklassen er både antall spillere og starter  drastisk redusert (forholdsmessig). Her er det jo foretatt en endring i reglementet for denne sesongen, i og med at det ikke spilles landsfinale som i 1997. Det har vært merkelig liten interesse for å kjempe om de relativt  høye sammenlagtpremiene i denne klassen, og få spillere i denne store aldersgruppen har slengt seg med for å spille noen partier. USF kunne nok vært flinkere til å markertsført denne klassen, og det bidrar heller ikke noe at arrangører velger å kutte ut ungdommsklassen.

Tilbakegangen skyldes altså mest at de som delta i de tre eldste klassene spiller færre turneringer. Antall turneringer som er arrangertt i 1998 er 61, mot 60 i 1997. Det er mulig at en dårligere geografisk og tidsmessig spredning av turneringene i år er blant årsakene til tilbakegangen. 

BGP/UGP-turneringene må være det største barometeret på sjakkinteressen blant barn i Norge. Derfor kan en nedgang være et dramatisk tegn.
 

(Hans-Inge Kongevold)
 

Slik finner du fram:
Nytt og gammelt
Hovedside
Oppdateringer
førsteraden
turneringer
Temasider
BGP/UGP
Boksiden
Jentesiden
USF
Terminliste

Sammenlign med spådommene etter 1997-sesongen.

Se også:
BGP-siden 1999
Resultatslister:
Miniputt
Lilleputt
Kadett
Ungdom

[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]