BGP systemer


Aktivitet
Brukes  når det ikke er noe alternativ eller du har problemer med Nytt System
Nytt  system
Bruk helst dette.  Noe er under utvikling, men alt skal virke.
Testing
Brukes til å hjelpe til med testing eller om du bare er nysgjerrig.
Skal bli
Dette er målet det jobbes mot.
Søknad om ny turnering Automatisk søknadskjema.
Dette er nå det som skal brukes. Du får bekreftelse når søknad er mottatt, og rask behandling av søknaden.
Nytt system er satt i produksjon Nytt automatisk søknadskjema.

Du kan teste skjemaet uten å sende inn søknad, for å gjøre deg kjent med det.
Terminliste skal oppdateres automatisk. (Blir nå oppdatert manuelt på sjakkontoret.)
Offentliggjøring  av innbydelse Innbydelser kan postes til BGP-lista. Arrangøren kan (i tillegg) selv laste opp innbydelse til BGP-siden.
Alle arrangører annmodes om å bruke muligheten til venstre.. Samkjøring med  USF-terminliste og  turneringsoversikten på BGP-sidene.
Innrapportering  av resultater. Turneringsservice  er brukt under turneringen. (TS)
Fra desember 2006 skal bare systemet til høyre brukes.
Har du problemer med dette så kan BGP-ansvarlig kontaktes.
TS filer kan lastes opp her. Resultatsliste lages da automatisk, og blir med en gang synlige her.
TS-filer lastes opp og  sammenlignes med navn i databasen. Foreløbig er dette bare en demonstrasjon.
Som testversjonen, men skal lese fra og  oppdatere BGP-basen.
Innrapportering av resultater når TS ikke er brukt under turneringen. Arrangøren lager en resultatsliste med et tekstbehandlingsprogram eller regneark. Resultater sendes sjakkontoret og  BGP-ansvarlig. Resultater kan registreres her, gjerne direkt fra kort som er brukt under turneringen.  Mer at  det her er selve html-siden som endres, og som skal sendes inn (som e-post). Er turneringen spilt i flere grupper, må det brukes en side per gruppe. Samme skjema  kan brukes til testing. Det bør også være nyttig når en ellers skal lage resultatslister fra kort. Vil bli en mellomting av testversjonen for TS-filer og testversjonen for å legge inn resultater fra kort. Skal lese fra og oppdatere BGP-basen.
Publisering av resultater. BGP-sidene som ligger ute nå lages nå automatisk etter at nye resultater er registrert. Produksjon av nye sider skal skje automatisk når resultater registreres med en av metodene ovenfor.
Søk i registrerte navn og resultater. Ved siden av å se gjennom  resultatslistene på BGP-sidene, kan denne søkemuligheten brukes for å sjekke resultater for en klubb. (Finnes også på BGP-siden og på USF-nyhetssiden.)
Tilbakemeldinger om feil er veldig nyttig for å holde høy kvalitet på data og sendes BGP-ansvarlig.
Søkemuligheter og kanskje muligheter til selv å rette navn og klubb vil bli bedre når databasen blir direkte tilgjenglig.