BGP-grafikk

Fordeling starter og spillere klassevis. Fordeling etter fødselsår (fargekodet med klasseinndeling)
Fordeling i BGP på klasser

Fordeling av spillerne etter alder (det året de fyller i 2003)
Fordeling etter fødselsår
Fordeling etter alder ovenfor er basert på de spillere der er innrapportert fødselsdat på, nå ca 90%. I den øverste grafikken er det faktiske antalle brukt.
(For alle de som blir forvirret når de sammenligner tallene).
Grafikken blir oppdatert  sammtidig med de andre BGP-listene.
Dersom du ikke ser grafikken på denne siden så er det fordi nettleseren din ikke støtter PNG-formatet de er laget i.  (Dette gjelder for nettlesere som er nesten like gamle som barna på grafikken.)