Regelsiden

Sjakklenker

Norges Sjakkforbund
NSF-sidene er flyttet til:
www.sjakk.no
nsflogoc.gif (8153 bytes)

Norges Sjakkforbund (NSF) ble stiftet i 1914 og organiserer sjakkspillere i hele Norge gjennom klubber og kretser. Vi har som formål 

  • å være høyeste organ for sjakklivet i Norge og representere norsk sjakk overfor utlandet.
  • å ivareta spillernes, klubbenes og kretsenes interesser.
  • å drive voksenopplæring innenfor og utenfor den organiserte sjakkvirksomheten i Norge.
Norges Sjakkforbund er tilsluttet Nordisk Sjakkforbund og  Féderation Internationale Des Echecs (FIDE)

Sist forandret 18.12.97 20:22 - Norges Sjakkforbund (sjakkfor@online.no)