BARNAS GRAND PRIX OG 

 UNGDOMMENS GRAND PRIX 

 BGP & UGP 
 I SJAKK 1997 

 Gjeldende reglement for "BGP" og "UGP" står i Håndbok for 1996
Merk at det er kommet nytt reglement for 1998!

KLASSEINNDELING 1997 
 
  •  BGP:
    • Miniputt :Født 1986 eller seinere.
    • Lilleputt :Født 1984 eller seinere.
  •  UGP: 
    • Kadett :Født 1981 eller seinere.
    • Ungdom :Født 1972 eller seinere. 
POENGSKALAER 

 a) I hver turnering tildeles spillerne i hver klasse GP-poeng ifølge resultatlisten etter følgende skala: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 b) Om det i turneringen bare er deltakere fra ett lokallag, eller om det i en klasse er mindre enn 6 deltakere, gjelder følgende skala: 17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 c) Det kan etter søknad arrangeres turneringer med ekstraordinær (tett) poengskala: 20, 19, 18, 17, osv. ned til 1. Normalt godkjennes én slik turnering i hver krets. 

En spiller kan tildeles sammenlagtpoeng i bare en klasse i hver turnering. Spillerne kan delta i så mange turneringer de måtte ønske, men tellende er de 5 resultater som gir høyest poengscore. Spillere med like mange GP-poeng deler plasseringen. 

 

AVGIFTER 

 Arrangøren betaler i hver turnering en avgift til USF pr deltaker: 

 Klasse Miniputt, Lillputt og Kadett: Kr. 10. Klasse Ungdom: kr. 25. 

SAMMENLAGTPREMIERING  

 BGP: Det gis premier til de 100 beste i hver klasse. Pokaler til de 10 beste, sjakkbøker og diplomer til de 10 neste, forøvrig diplomer. 

 KGP: Det gis premier til de 50 beste i hver klasse. 1: Sjakkstipend på kr. 1.500, 2: Sjakkstipend på kr. 1.000, 3: Sjakkstipend på kr. 500, 4-10. Gavekort Sjakkutsalget på kr. 200, 11-25. Gavekort Sjakkutsalget på kr. 100, 26-50. Diplomer. 

 UGP: De 10 beste vil bli invitert til å spille en UGP-finale den 23-25. januar 1998: 

6 runder monrad, 40 trekk/11/2 time + 15 tr./1/2 time + 1/2 time/slutt. 

Premiering: 1: 2000, 2: 1.500, 3: 1.000, 3-10: Informator. Beste junior vil få en representasjonsoppgave i løpet av 1998. 

Ungdommens Sjakkforbund, Frennings vei 3, 0588 Oslo 

 Tlf. 22 15 12 41, fax 22 71 00 07