Resultater for Magnus Tylden, Kristiansund

Alle sesonger

2018:
BGPKlasseDatoTurnering
17c27.01Januarturnering Kristiansund
20c15.02Februarturnering Kristiansund
20c21.03Marsturnering Averøya
9c14.04Gjensidige Nordmøre og Romsdal-turneringa
20c21.06Junimesterskapet Kristiansund
BGP-poeng: 86 (Alle turneringer)

2017:
BGPKlasseDatoTurnering
20c28.01Januarturnering
15c28.02Februarturnering
20c22.04Aprilturnering
20c30.05Maiturnering
17c17.06Juniturnering
20c21.09Kristiansund septemberturnering
20c23.09KM for barn og Ungdom Møre og Romsdal
20c24.10Averøyturneringa
20c12.12Adventsturnering
BGP-poeng: 100 Summen av de 5 beste resultatene

2016:
BGPKlasseDatoTurnering
15c01.11Novemberturnering
10c12.11KM Møre og Romsdal for barn og ungdom
11c17.11Torsdagsturnering
15c03.12Adventsturnering
BGP-poeng: 51 (Alle turneringer)

2015:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2014:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2013:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2012:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2011:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2010:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2009:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2008:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2007:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2006:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2005:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2004:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2003:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

2002:
BGPKlasseDatoTurnering
BGP-poeng: 0 (Alle turneringer)

Viser bare resultater tilbake til 2002. Du kan se 2001 i klubbutlistingen. Ellers vil det ligge resultater tilbake til 1997 i diverse format i de vanlige tabellene.